قانون بودجه‌ سال 1400 مرتبط با تجارت خارجی

نوع قانون : سایر
محل صدور : وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تاریخ :1400/01/17
عنوان قانون :مصوبات قانون بودجه‌ سال 1400 مرتبط با تجارت خارجی
متن کامل قانون:
مصوبات قانون بودجه سال 1400 جهت تسهیل امور مواد قانونی مرتبط با تجارت خارجی کشور به شرح جدول زیر احصاء و جهت اطلاع و اقدام لازم ایفا می گردد.

 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.