نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل


محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی


تاریخ : 1400/03/30


شماره قانون: 1400/413262


عنوان قانون :

ماده ۴۵ قانون امور گمرکی
متن کامل قانون:
نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی


اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.