نحوه بررسی و تعیین ارزش کالاهای اساسی گروه کالایی یک و اقلام مورد شمول و تغییرات آن در طی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/03/31

عنوان قانون :نحوه بررسی و تعیین ارزش کالاهای اساسی گروه کالایی یک و اقلام مورد شمول و تغییرات آن در طی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
متن کامل قانون:

📌نحوه بررسی و تعیین ارزش کالاهای اساسی گروه کالایی یک و اقلام مورد شمول و تغییرات آن در طی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
🔹️اقلامی که از گروه کالایی یک خارج شده اند رسیدگی به ارزش توسط گمرکات اجرایی و با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود


اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.