نحوه تعیین ارزش پرونده های کالای دخانی مکشوفه قاچاق مربوط به قبل از برگشت تعیین ارزش به گمرک

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/04/22

عنوان قانون :نحوه تعیین ارزش پرونده های کالای دخانی مکشوفه قاچاق مربوط به قبل از برگشت تعیین ارزش به گمرک
متن کامل قانون:اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.