بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی

تاریخ : 1400/01/23


شماره قانون: د/200/2694


عنوان قانون :

بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن کامل قانون:

دستورالعمل شماره ۲۶۹۴/ ۲۰۰/ د مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛
🔹 بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هرسال یا دوره
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.