شرایط عمومی

اتاق بازرگانی
شرایط عمومی:
 1. داشتن حداقل سن 23 سال تمام، کارت پایان خدمت و حداقل مدارک تحصیلی دیپلم.
 2. حضور مدیر عامل در مرحله برابر اصل نمودن مدارک و احراز هویت الزامی می باشد.
 3. حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.
 4. کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 5. داشتن مکان فعــالیت مناسب جهت فعالیت بازرگانی (از محل فعالیت بــازدید به عمل می آید، در صورت تائید کارت بازرگانی صــادر خواهد شد.)
ب – مدارک شخصی: 
 1. دو قطعه عکس 4×3 مدیرعامل (جدید، تمام رخ، ساده، پشت زمینه سفید).
 2. اصل شناسنامه مدیرعامل جهت برابر اصل نمودن( کلیه صفحات).
 3. اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر اصل نمودن (پشت و رو).
 4. ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم یا سه سال سابقه بیمه یا پروانه کسب معتبر با سه سال سابقه).
 5. تبصـره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی، مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط،در صورت نداشتن مدرک تحصیلی، از ارائه مدرک تحصیلی معاف می باشند.
 6. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن. (متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشداز ارائه کارت پایان خدمت معافند)
ج – مدارک ثبتی:
 1. یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تائید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد، اصل نامه اداره ثبت شرکتها به اتاق و اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکتها (برای دریافت مدارک فوق به نزدیکترین دفتر پست واداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید.)
 2. شرکتهای با مسئولیت محدود: ارائه اصل تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی از اداره ثبت شرکتها مهمور به مهر ثبت شرکتها.
 3. شرکتهای سهامی عام یا خاص: ارائه اصل اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام از اداره ثبت شرکتها مهمور به مهر ثبت شرکتها.
 4. یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تأسیس و آخرین تغییرات شرکت اعم از مکان، سرمایه، هیات مدیره و موضوع شرکت ( موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد).
د – یکی از مدارک مالکیت مربوط به محل فعالیت به شرح ذیل:
 1. الف) اصل مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی (مطابق اخرین ثبتی مکان)به همــراه اصل شناسنامه ساختمان یا پایانکار یا قبض عوارض شهرداری(در صورت مالکیت دفتر.
 2. ب) اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی مطابق اخرین ثبتی مکان با کاربری تجاری یا اداری در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی( در صورت تولیدی بودن اعتبار اجاره نامه 5 ساله باشد).
 3. ج) اصل و کپی اجـاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیــری و هولوگرام به نام شرکت برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی مطابق اخرین ثبتی مکان با کاربری تجاری یا اداری در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی( در صورت تولیدی بودن اعتبار اجاره نامه 5 ساله باشد).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.