بخشنامه موضوع اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره ۸ یا جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ : 1399/10/17 شماره قانون: 210/99/71 عنوان قانون : بخشنامه موضوع اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره …

بیشتر

اتاق ایران و گرجستان

  اتاق ایران و گرجستان   رئیس:  سیده فاطمه مقیمی نایب رئیس اول: مریم سلطانی نایب رئیس دوم: علی اصغر بهبود خزانه دار: حسین وثوقی ایرانی دبیر کل: – آدرس: …

بیشتر

بوسنی

https://qazvineu.ir/wp-content/uploads/2020/10/Bosnia.pdfدانلود اطلاعات کشور بیشتر

اتاق ها و کمیته های مشترک

  اتاق ها و کمیته های مشترک   اتاق ایران و شرق آفریقا اتاق ایران و امارات اتاق ایران و اتریش اتاق ایران و استرالیا اتاق ایران و ایتالیا اتاق …

بیشتر