ساماندهی صادرات محصولات شیشه‌ای

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/19 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات شیشه‌ای متن کامل قانون: 🔹اعلام واحد‌های مجاز به صادرات تا پایان …

بیشتر

آموزش استفاده از TRADE MAP

آموزش استفاده از TRADE MAP : امروزه درک ساختار و تحولات بازارهای بین المللی برای بنگاه های اقتصادی امری ضروری تلقی می گردد. همچنان که بنگاه ها بازار جهانی را …

بیشتر

بخشنامه موضوع اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره ۸ یا جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ : 1399/10/17 شماره قانون: 210/99/71 عنوان قانون : بخشنامه موضوع اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره …

بیشتر